Jak zadržovat vodu na zahradě

zahradni jezirko
Zahrada

Současná sucha nás nutí k zamyšlení nad ekologičtějšími přístupy a k šetrnému zacházení s vodou nejen v domácnosti, ale i na zahradě. Hospodaření s vodou na zahradě je stejně důležité jako snížení produkce odpadu nebo biologické pěstování plodin. Jak tedy šetřit vodou na zahradě, aniž by utrpěla zeleň a zhoršila se kvalita této cenné tekutiny? Způsobů je mnoho, ale všechny vycházejí z toho, že se budete snažit vodu na zahradě zadržet, tedy využívat co nejvíce nebo dokonce výhradně vodu dešťovou. Je tedy potřeba od základů změnit obvyklé postupy, přestat plýtvat a zamezit velkým ztrátám vody, ke kterým právě na zahradách dochází.

Začněte s dešťovou vodou

Dešťová voda na zahradě patří k často diskutovaným tématům, kterým je věnováno více pozornosti i na vládní úrovni. Je sice stále méně deštivých dnů s normálním množstvím srážek, ale pořád se ztrácí velké množství vody při přívalových deštích. Tu je však možno jednorázově zachycovat například v nádržích na dešťovou vodu. Tyto jímky mohou mít i značně velkou kapacitu. Podobně lze využít i odtok z domácí čističky odpadních vod. Pokud do ní neodvádíte i splašky z WC, lze přečištěnou vodu využít k zálivce. Jinak můžete odtok napojit na tzv. kořenovou čističku, což je soustava rybníčků nebo jezírek s pečlivě vybranými druhy rostlin a hlavně rákosí. Takové zahradní jezírko může být i ozdobou zahrady. Dalším možným řešením je bezúdržbový vsakovací systém, tedy vsakovací boxy a infiltrační tunely, zakopané do země. To umožní postupné vsakování dešťových srážek.

Jímky na dešťovou vodu jsou nejčastější volbou

lekniny

Instalace podzemní nádrže určené k akumulaci dešťové vody je snad nejpoužívanějším způsobem v zadržení vody na zahradě. Obrovskou výhodou tohoto řešení je to, že nádrž není vidět a vzhledem k tomu, že při umístění pod povrchem mívá zachycená voda konstantní teplotu, se zde tvoří jen minimum řas a nemnoží se bakterie. Voda je do nádrže přiváděna z okapu přes filtry a lapače nečistot. Je potřeba vyřešit pouze přepad vody, aby přebytečná voda mohla odtéci do vsakovacího zařízení či pokračovat do kanalizace. Takto získanou vodu využijete nejen pro zalévání zahrady, ale i v domácnosti, po přefiltrování s ní lze splachovat nebo prát prádlo, umýt auto a podobně.

Jakou nádrž na dešťovou vodu zvolit

Nejčastěji využívaným typem nádrže jsou nádrže plastové. Běžně se pořizují samonosné jímky, které však nesmějí být na povrchu zatíženy a musí se umístit tam, kde není spodní voda. Pro jílovité půdy, oblasti se záplavami nebo se spodní vodou je vhodnější dvouplášťová nádrž. V namáhaném terénu, kde se očekává zatížení, je nutné zvolit nádrž obetonovanou. Při volbě velikosti nádrže záleží na tom, jaká bude plocha povrchu, ze kterého se bude voda odvádět. Vždy je vhodné zvolit o něco větší objem. Nezapomínejte také na to, že jako nádrž na vodu může sloužit i velké zahradní jezírko, které bude nejen užitečné, ale může být i velmi dekorativní. Při promyšleném osazení a umístění vybraných rostlin se jistě stane dominantou zahrady.

Ztrátám vody brání i vhodně zvolené rostliny

Velkou spotřebu vody mívá v horkých dnech trávník. I při vydatné zálivce však trávník nemusí vypadat podle vašich představ, protože většina vody jen proteče do podloží zelené plochy. Řešíte-li tento problém, pořiďte si trávník z bylin nebo dejte přednost luční úpravě. Veškerou výsadbu zamulčujte, borka, štěrk, drť, sláma, štěpka, suchá tráva nebo netkaná textilie spolehlivě část vody zadrží a zabrání rychlému vysychání. Další možností je výsadba užitkových rostlin v hustějších sponech, vyplatí se zvláště tam, kde se rostliny sklízejí postupně. Věnujte se také úpravě terénu, místo svahů budujte terasy, prohlubně, prolákliny, skalky, přepažení nebo svahy se zpětným sklonem. I ty vám s vodou v zahradě pomohou.

 

Přečtěte si také další články:

 

 

Zdroj obrázků: www.pixabay.com

bonsai
Výstavy květin
Floria podzim – nenechte si ujít expozice vzácných bonsají

23Na konci září je ideální čas na návštěvu výstaviště v Kroměříži, koná se zde celostátní prodejní výstava s názvem Floria Podzim, která nabídne unikátní výstavu bonsai. Na se můžete na výstavě těšit? Celostátní prodejní výstava pro všechny zahradníky a zahrádkáře, která zároveň nabídne výjimečnou mezinárodní expozici vzácných bonsají a suiseki. Na výstavě …

detske hriste
Zahrada
Rájem pro děti může být i zahrada

Každý, kdo vlastní u svého domu nebo bytu zahradu a má v rodině děti, jistě zvažuje, jak tento prostor upravit tak, aby ho plně využívaly i děti různého věku. Ty zde mohou být na čerstvém vzduchu, v bezpečném prostředí a společně s rodinnými příslušníky trávit společný čas nebo se zabavit, zatímco se dospělí …

Floria Leto
Výstavy květin
FLORIA Léto – prodejní výstava pro všechny zahrádkáře

V termínu  od 9. – 11.8.2019 si nenechte ujít již 43. ročník celostátní prodejní výstavy pro všechny zahradníky a zahrádkáře na výstavišti Floria v Kroměříži. Letošní roční této výstavy nese moto „Zahrada fantazie„, což nasvědčuje, že se opravdu máte na co těšit. Ke zhlédnutí bude nádherná promenáda v kouzelné květinové …