Pořizujete zahrádku? Na co dát pozor?

Zahrada

Zájem o zahrádkářství v posledních letech rapidně vzrostl. Objevují se i v okolí velkých měst. Pokud si plánujete rovněž nějakou pořídit, jistě vás zajímá, jakým způsobem tak lze učinit a na co dávat pozor.

Koupě zahrady vám poskytuje několik zásadních výhod: jistotu vlastnictví a žádná omezení v podobě vnitřních předpisů. U koupě zahrady do osobního vlastnictví musíte samozřejmě počítat s vyšší pořizovací cenou a omezeným počtem nabídek takových nemovitostí. Proto mnoho ze zájemců o zahradničení nakonec přistupuje ke druhé variantě, kterou představují zahrádky užívané na základě nájemního práva.

Koupě zahrady do osobního vlastnictví

Prodej zahrady jako vlastního pozemku má totožný proces jako jakákoliv jiná koupě nemovitosti. Jediné, na co pamatujte, je fakt, že chatka umístěná na pozemku může podléhat různým právním režimům podle toho, zda je nebo není zapsaná v katastru nemovitostí.

„Koupě“ zahrady v zahrádkářských koloniích

I přesto, že se s podobnými inzeráty setkáte velmi často, nejde o koupi zahrady, ale jen o její pronájem či podnájem. Zahrádkářské kolonie představují systém, kde je s vlastníkem pozemku uzavřená nájemní smlouva a členové pak nejčastěji jednotlivé zahrádky užívají na základě podnájemní smlouvy.

Co si zkontrolovat před podpisem podnájemní smlouvy zahrady?

  1. Zjistěte si, na jakém pozemku se zahrada nachází, a informujte se, na jak dlouho je nájemní smlouva podepsána – mějte na paměti, že i kdyby šlo o smlouvu na dobu neurčitou, lze ji vypovědět, často se lhůtou 1 roku. Největší jistotu pro vás tak představují smlouvy podepsané na dlouhé desítky let.
  2. Kontrola chatky v katastru nemovitostí – pokud se na zahradě nachází zahradní chatka, zkontrolujte si v katastru nemovitostí, zda je v něm zapsána. Chatky jsou ve většině případů vlastnictvím uživatelů zahrádek. Pak dochází k převodu vlastnictví chatky mezi původním a novým podnájemcem, a následně k postoupení podnájmu mezi zahrádkářskou kolonií a novým podnájemcem.
  3. Projděte si vnitřní řád zahrádkářské kolonie – v praxi se setkáváme s tím, že uzavření podnájmu zahrady je podmíněno členstvím v občanském sdružením (zahrádkářská kolonie), což může být zpoplatněno vstupním poplatkem v řádu tisíců korun. Ve vnitřním řádu dále najdete poplatky, které jsou spojeny s užíváním zahrady, nebo pravidla pro chov drobných zvířat.

Jak postupovat, pokud řešíte „koupi“ chatky v zahrádkářské kolonii?

Prvním krokem je uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví zahradní chatky (pokud se na pozemku nachází). Důležitým bodem smlouvy je rozvazovací podmínka, která vám dává garanci toho, že v situaci, kdy by nedošlo k získání podnájemního práva k dané zahrádce do určitého data, ruší se celá kupní smlouva.

Ve smlouvě o koupi chatky doporučujeme stanovit lhůtu, během které je prodávající povinen z chatky vyklidit veškeré věci s tím, že ostatní věci přejdou do vlastnictví kupujícího. Zároveň by neměly chybět záruky prodávajícího o stavbě chatky v souladu s právními předpisy nebo absenci nedoplatků vůči zahrádkářské kolonii. Doporučujeme přidat i potvrzení prodávajícího, že nemá informace o tom, že by mělo dojít k zániku zahrádkářské kolonie.

Pokud byste se na vámi pořízené zahrádce chystali stavět jednoduchou chatku (altánek či pergolu), nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, ale bude vám stačit územní souhlas. Komplikací mohou být místní regulace dané územním plánem obce, vyhlášky či ochranná pásma nebo památkové zóny. Jednoduchým řešením je kontaktování příslušného stavebního úřadu.

I přesto, že se můžete vyhnout stavebnímu povolení, stojí před vámi ještě zápis nemovitosti do katastru nemovitostí. V katastru se neevidují pouze jako garáže či drobné stavby se zastavěnou plochou do 16 m2 a výškou do 4,5 m,

 

Bydlení
Automatické zavlažování: Jak se chytře starat o zahradu?

Vlastní zahrada přináší radosti i starosti. Na jednu stranu si můžeme užívat pohodu v zelené trávě a trhat vypěstovanou zeleninu. Ale vyžaduje také péči, abychom nešlapali po sluncem sežehnutém, drsném trávníku. Klíčem k zdravé zahradě je správné zavlažování. Dnes již existují zavlažovací systémy, které se postarají samy o sebe. Jak? …

Zahrada
Vánoční zahrada: Jak na venkovní vánoční dekorace

Chtěli byste vdechnout vánoční atmosféru nejen interiéru, ale také své zahradě? Pojďte se mrknout, čím vším si ji můžete vyzdobit. Od světýlek až po jedlé ozdoby pro ptactvo. Venkovní vánoční dekorace nejsou vzhledově od těch interiérových nijak odlišné. Záleží hlavně na vašem vkusu. Není tak problém mít interiér i exteriér …

Zahrada
Připravte terasu na zimu a prodlužte si sezónu

S blížícím se příchodem zimy si jistě kladete otázku, jak co nejefektivněji a s vynaložením minimální námahy zazimovat terasu nebo pergolu. Pokud této práci věnujete dostatek péče i času, prodloužíte si sezónu užívání terasy a ta vám vydrží v perfektním stavu ještě dlouhou dobu. Přípravu na zimu nepodceňte, připravte si potřebné pomůcky a …